5 شهریور 1396

طراحی نورپردازی پل روگذر احسان ( شیراز )

5 شهریور 1396

طراحی نورپردازی پل روگذر امام حسن(ع) شیراز

5 شهریور 1396

طراحی نورپردازی فاز 1 و 2 بلوار مدرس ( شیراز )

5 شهریور 1396

طراحی نورپردازی تقاطع غیر همسطح ستارخان ( شیراز )

5 شهریور 1396

طراحی نورپردازی پل روگذر میلاد ( شیراز )

6 شهریور 1396

طراحی و اجرای نورپردازی آبنمای ساختمان خیریه امام رضا(ع)

6 شهریور 1396

طراحی و اجرای نورپردازی محوطه ساختمان خیریه امام رضا(ع)

6 شهریور 1396

طراحی و اجرای نورپردازی محوطه ویلای شخصی (نوشهر)

6 شهریور 1396

طراحی نورپردازی جداره خارجی بوتیک ملل ( تهران )

6 شهریور 1396

طراحی نورپردازی آبنما و زیر گذر شهیدان شیخی ( شیراز )

6 شهریور 1396

طراحی نورپردازی ساختمان بازیافت شهرداری شیراز

6 شهریور 1396

طراحی نورپردازی تقاطع غیر همسطح تخت جمشید ( شیراز )

6 شهریور 1396

طراحی نورپردازی پل روگذر چمران ( شیراز )

6 شهریور 1396

طراحی نورپردازی تقاطع غیر همسطح شهدای سعدی ( شیراز )

6 شهریور 1396

طراحی نورپردازی ساختمان شورای شهر ( شیراز )

6 شهریور 1396

طراحی نورپردازی زیرگذر زند ( شیراز )