شهریور ۶, ۱۳۹۶

طراحی نورپردازی روگذر رضوان-رحمت ( شیراز )

شهریور ۶, ۱۳۹۶

طراحی نورپردازی بقعه علی ابن حمزه ( شیراز )

شهریور ۶, ۱۳۹۶

طراحی نورپردازی جداره محدوده خیابان سرچشمه تهران

شهریور ۶, ۱۳۹۶

طراحی نورپردازی کوشک باغ دلگشا ( شیراز )

شهریور ۶, ۱۳۹۶

طراحی نورپردازی ساختمان شهرداری منطقه ۸ شیراز

شهریور ۷, ۱۳۹۶

طراحی نورپردای پل کابلی ولیعصر ( شیراز )

شهریور ۷, ۱۳۹۶

طراحی روشنایی پل کابلی ولیعصر (عج) شیراز

۱
شهریور ۷, ۱۳۹۶

طراحی نورپردازی پل گردشگری چنارراهدار ( شیراز )

شهریور ۷, ۱۳۹۶

اجرای ویدئو مپینگ ورودی هتل نارنجستان محمود آباد ۱۳۹۳

شهریور ۷, ۱۳۹۶

اجرای ویدئو مپینگ اذان

شهریور ۷, ۱۳۹۶

اجرای ویدئو مپینگ ساختمان قزاقخانه ( تهران )

شهریور ۷, ۱۳۹۶

اجرای ویدئو مپینگ ساختمان قزاقخانه ( تهران )