5 شهریور 1396

طراحی نورپردازی پل روگذر احسان ( شیراز )

6 شهریور 1396

طراحی و اجرای نورپردازی محوطه ساختمان خیریه امام رضا(ع)

6 شهریور 1396

طراحی نورپردازی جداره خارجی بوتیک ملل ( تهران )

6 شهریور 1396

طراحی نورپردازی آبنما و زیر گذر شهیدان شیخی ( شیراز )

6 شهریور 1396

طراحی نورپردازی ساختمان بازیافت شهرداری شیراز

6 شهریور 1396

طراحی نورپردازی پل روگذر چمران ( شیراز )

6 شهریور 1396

طراحی نورپردازی تقاطع غیر همسطح شهدای سعدی ( شیراز )

6 شهریور 1396

طراحی نورپردازی ساختمان شورای شهر ( شیراز )

6 شهریور 1396

طراحی نورپردازی زیرگذر زند ( شیراز )

6 شهریور 1396

طراحی نورپردازی روگذر رضوان-رحمت ( شیراز )

6 شهریور 1396

طراحی نورپردازی بقعه علی ابن حمزه ( شیراز )

6 شهریور 1396

طراحی نورپردازی جداره محدوده خیابان سرچشمه تهران

6 شهریور 1396

طراحی نورپردازی کوشک باغ دلگشا ( شیراز )

6 شهریور 1396

طراحی نورپردازی ساختمان شهرداری منطقه 8 شیراز

7 شهریور 1396

طراحی نورپردای پل کابلی ولیعصر ( شیراز )

7 شهریور 1396

طراحی روشنایی پل کابلی ولیعصر (عج) شیراز

1