آگوست 28, 2017

طراحی نورپردازی روگذر رضوان-رحمت ( شیراز )

آگوست 28, 2017

طراحی نورپردازی بقعه علی ابن حمزه ( شیراز )

آگوست 28, 2017

طراحی نورپردازی جداره محدوده خیابان سرچشمه تهران

آگوست 28, 2017

طراحی نورپردازی کوشک باغ دلگشا ( شیراز )

آگوست 28, 2017

طراحی نورپردازی ساختمان شهرداری منطقه ۸ شیراز

آگوست 29, 2017

طراحی نورپردای پل کابلی ولیعصر ( شیراز )

آگوست 29, 2017

طراحی روشنایی پل کابلی ولیعصر (عج) شیراز

۱
آگوست 29, 2017

طراحی نورپردازی پل گردشگری چنارراهدار ( شیراز )

آگوست 29, 2017

اجرای ویدئو مپینگ ورودی هتل نارنجستان محمود آباد ۱۳۹۳

آگوست 29, 2017

اجرای ویدئو مپینگ اذان

آگوست 29, 2017

اجرای ویدئو مپینگ ساختمان قزاقخانه ( تهران )

آگوست 29, 2017

اجرای ویدئو مپینگ ساختمان قزاقخانه ( تهران )